Toimintaa/ Verksamhet: 
Kirjoita alaotsikko tähän

2020 kokoonnumme seuraavasti: 

08.01. klo 18- jäsenilta kinkun polton merkeissä, jumppaa

05.02. klo 18- jäsenilta. Jalkojenhoitaja Jonna Kovala luennoi

08.- 09.02. Järjestöpäivät Jyväskylä

04.03. klo 18 jäsenilta, syö oikein ja liiku, ravintoterapeutti Arja Rantala luennoi. 

Psoriasisviikko huhtikuussa viikolla 14

03.06. klo 18.30 jäsenilta, VUOSIKOKOUS. 

15.06. klo 17.30 uuden hallituksen kokous Bocksilla

24.06. klo 18 Mölkkykisa Vaasan kaupunginkirjaston kentällä.

30.06. klo 18- liikuntaa tutustumalla frisbeegolfiin Hietalahdessa. Ilm. viim. 23.6. tekstiviestillä 050 3311719 ( max 20 osallistujaa ).

Elokuussa retki Tankarin majakalle, Peruttu.

02.09. klo 18- jäsenilta teemalla tervetuloa uudet jäsenet, rentoutusharjoitusta. Huom! Kokoustila 1 alakerrassa. Peruttu

11.09.- 12.09. Osallistuminen silakka- ja siikamarkkinoille esittelypöydällä. Peruttu

03.10.- 04.10. aluepäivät Porvoossa Sannäsin kartanossa.

05.10. lhohoidonohjausta ja luomien tarkastusta, Kristiina Rautio vierailee ( siirr. keväästä )PERUUTETTU!

EI JÄSENILTAA LOKAKUUSSA!

10.10. Psoriasisliiton kokous Helsingissä Siirretty

14.10. klo 18- jäsenilta Kinemabowling. Ilmoittautumiset viim. 07.10. textiviestillä 050 33 11719. Peruttu

03.11. klo 18- jäsenilta/ suunnitellaan toimintoja vuodelle 2021 Peruttu

14.11. Jouluruokailu ravintola Bacchuksessa. Tarjolla perinteinen joulukattaus. Hinta jäsenelle 20 eur ja eijäsenelle 45 eur, sis, terästetyn glögin. Rajoitettu osallistujamäärä. Sitova ilm. viim. 6.11. sähköpostitse: vaasanseudunpsoriasisyhdistys@netikka.fi    HUOM! NOUDATAMME KORONARAJOITUKSIA:

01.12. klo 18- jäsenilta. Palkitsemme ansioituneita ja hiljennymme joulunviettoon. Peruttu

Lisäksi LANUPSOT ( nuorisojäsenet ja perheet) järjestävät itselleen sopivaa toimintaa, 1- 3 heille suunnattua tapahtumaa vuoden 2020 aikana. Peruttu

Lisäksi järjestämme yksittäisiä liikuntatapahtumia, kuten kävelylenkkejä, sauvoin tai ilman, jumppia, lajikokeiluja sekä rentoutusta. Näistä ilmoitellaan tapahtumakohtaisesti sähkö- postitse ja lehtien toimintapalstoilla ja Facebook sivustolla.

Yhteistyötä tehdään paikallisesti myös mm. POHY ry:n kanssa, Psoriyhdistyksen edustaja POHYn hallituksessa on Merja Jäntti.


2020 har vi följande möten:

08.01. kl 18- medlemskväll. Fett brinnande, gympa

05.02. kl 18- medlemskväll. fotvårdare Jonna Kovala föreläser

08.- 09.02. Förbundsdagar i Jyväskylä

04.03. kl 18 medlemskväll, ät rätt o rör dej, näringsterapeut Arja Rantala föreläser

Psoriasisveckan på april veckan 14 

03.06. kl 18.30 medlemskväll, ÅRSMÖTE  

15.06. kl 17.30 Ny styrelses organisatiosmöte i Bocks

24.06. kl 18 Mölkkyspel på Vasa bibliotekets plan

30.06. kl 18- Man bekantar frisbeegolf i Sandviken. Anmälningar senast 23.6. med textmed. 050 3311719, ( max 20 deltagare )

Resan  till Tankar fyr på augusti Annulerad.

02.09. kl 18- medlemskväll med teman: välkomna nya medlemmar, avkopplingträningar.  OBS! Mötesrum 1 på nedre våningen.

11.09.- 12.09. Deltagande i sik- o strömmingmarknaden i Vasa med eget bord. Annulerad

03.10.- 04.10. Distriktdagar i Borgå, Sannäs herrgård. 

05.10.  Hudvård guiding o födesemärkenas granskningar, Kristiina Rautio besöker ( flyttad från april. ANNULERAD!

INGEN  MEDLEMSKVÄLL UNDER AUGUSTI!

10.10. Psoriasisförbundets möte i Helsingfors , Annulerad 

14.10. kl 18 medlemskväll med Kinemabowling, Anmälningar senast 07.10. med textmeddelande 050 3311719 Annulerad

03.11. kl 18-medlemskväll där man planerar verksamhet 2021. Annulerad

14.11. Julmat i restaurang Bacchus. Traditional julmatservering. Priser medlem 20 euro, ejmedlem 45 euro, inneh glögg. Begränsad deltagaremängd. Bindande anmälningar senast 6.11. med mejl: vaasanseudunpsoriasisyhdistys@netikka.fi.          OBS! VI FÖLJER CORONABEGRÄNSNINGAR!

01.12. kl 18- medlemskväll. Föreningen belönar meriterade o tysnar för jultid. Annulerad

Lanupsona organiserar anpassande program åt sej själva. 1-3 tillfälle under året 2020 . Annulerad

Föreningen ordnar motion tillfällen, gående med stav eller utan, gympa, avkopplanden, gör bekanta med olika motionsorter. Dehär tillfällen informerar separat.

Samarbete görs man lokalt med POHY o andra föreningar. Merja Jäntti är Psoriföreningens representant i POHYs styrelse.