Lanupsot/ Lanupsona

Täällä ilmoitellaan lasten, lapsiperheiden ja nuorten toimintoja.

Suunnitteilla perinteinen lapsiperheretki Power Parkiin. Kesän aikana mennään.

Här anmälas barn, barnfamiljernas ja ungas verksamhet.

Planeringar att barnfamiljer besöker Power Park. Under sommaren går vi.

Yhteyshenkilö/ Kontaktperson: Kristel Jäntti 045 8713 887 tai krisy_92/hotmail.com