Vaasanseudun Psoriasisyhdistys/ Vasanejdens Psoriasisförening

                 Psorilinja tarjoaa sairastavalle maksutonta sairaanhoitajan, ihotautilääkärin ja reumalääkärin ohjausta ja neuvontaa puhelimitse ja chatissa. Psorilinjan pa lveluihin kuuluu myös vastasairastuneiden Psori tutuksi -verkkokurssi. Kurssi toteutettiin lahjoitusvaroin ensimmäistä kertaa vuonna 2023, ja tavoitteenamme on järjestää kurssi myös vuonna 2024. Psorilinja tavoittaa monia sairastuneita, vuonna 2022 Psorilinjalle tuli yhteensä noin 1030 yhteydenottoa ja viime keväänä Psori tutuksi -kurssille osallistui 28 vastasairastunutta.                                                                                                  Osoitteessa: https://lahjoita.psori.fi voi tehdä kertalahjoituksen.